کتاب طرح تکریم ارباب رجوع استان خراسان جنوبی در سال 88  ارسال به دوست
امتیاز: / 0
بدعالی 
نگارش یافته توسط دفترمنابع ان   
31 شهریور 1389 ساعت 11:00

ایجاد ساز وکاری مناسب جهت تکریم و ارزیابی رضایتمندی ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور ، شورای ‏عالی اداری جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا بجهت اجرائی نمودن موضوع در نظام اداری، بنا به پیشنهاد سازمان ‏مدیریت و برنامه ریزی کشور در نودمین جلسه مورخ 25/1/1381 ، طرح سنجش ميزان رضايتمندی مراجعان از خدمات ‏دستگاههاي عمومی و دولتی را تصویب و اجرای همه ساله آنرا در راستای برنامه های تحول اداری و ارائه تصویری شفاف از ‏موضوع مذکور لازم الإجرا نماید .‏

اجرای طرح مذکور برای سال 88 نیز برابر سالهای قبل، در اجراي بند يک تصويب نامه شماره 34588/ت31434 هـ مورخ ‏‏27/7/83 هيأت محترم وزيران و براساس بند 9 مصوبه طرح تکريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و در ‏راستاي فصل سوم قانون مديريت خدمات کشوري(حقوق مردم) اجراي طرح سنجش ميزان رضايتمندي مردم از نحوه ارائه ‏خدمات دستگاههاي اجرايي، طي نامه شماره 75794/8/200 مورخ 14/8/88 معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني ‏رئيس جمهور، عنوان استانداران محترم ابلاغ شد که طی آن ضمن تعیین لیست دستگاه های منتخب برای انجام نظر سنجی ، ‏پرسشنامه و چار چوب فنی طرح (شامل : نحوه ‏انتخاب تعداد نمونه های دستگاهی در هر استان ، نحوه انتخاب نمونه ها ، ‏دستورالعمل نحوه تکمیل پرسشنامه ، ‏دستورالعمل نحوه کد گذاری ، ورود اطلاعات پرسشنامه ها و تشکیل بانک اطلاعات داده ‏ها ) تشریح گردید.‏

در استان خراسان جنوبی نیز طرح یادشده پس از ابلاغ، در کارگروه تحول اداری، بهره وری و فنآوری اطلاعات استان مطرح ‏گردید و پس از بررسی شرایط مقتضی و لحاظ تمهیدات لازم جهت اجرا و پیاده سازی علمی و دقیق موضوع و با لحاظ حجم ‏نمونه 6000 نفر در سطح 57 دستگاه اجرائی استان به اجرا گذاشته شد. عملیات اجرائی طرح توسط شرکت پیشگامان داده پرداز ‏استان خراسان جنوبی و با استفاده از 21 پرسشگر مجرب و با سابقه همکاری در طرح های مختلف نظرسنجی انجام شد و در این ‏خصوص با تمام فرمانداریها و دستگاههای اجرائی استان هماهنگی لازم صورت گرفت و در هر شهرستان، فرماندار بعنوان مسئول ‏اجرای طرح در سطح آن شهرستان و یک نفر بعنوان کارشناس مسئول طرح، انتخاب و عملیات میدانی طرح با نظارت مستقیم و ‏روزانه دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسان جنوبی و بازبینی داده های آماری اخذ شده از سوی کارشناسان آن ‏دفتر انجام شد. پس از جمع آوری تعداد پرسشنامه تعیین شده از حجم نمونه ابلاغی ، داده های مربوطه با استفاده از نرم ‏افزارهای آماری ‏spss ‏ و ‏csm ‏ همزمان از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور و شرکت یاد شده ‏مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نهایتا پس از تطبیق نتایج حاصله از دو تحلیل ، خروجی طرح و سطح امتیازات دستگاههای ‏شرکت کننده در آن احصاء گردید. نتایج حاصله پس از طرح و تصویب در کارگروه تحول اداری، بهره وری و فنآوری اطلاعات ‏استان، در غالب کتاب «سنجش ميزان رضايتمندي مردم از نحوه ارائه خدمات دستگاههاي اجرايي استان در سال 88» مدون ‏گردید که بدینوسیله، جهت استفاده دست اندرکاران ارائه می گردد.‏

این مجموعه نیز قطعا همانند سایر طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی دیگر نمی تواند خالی از ایراد و اشکال باشد که بی شک حسن ‏توجه و انتقال نظرات کارآ و راهکارهای اجرائی از سوی هر یک از مسئولین، مدیران، کارشناسان و صاحبنظران استان می تواند ‏راهنما و چراغ راهی در جهت تحقق اهداف متعالی طرح در راستای تحول نظام اداری باشد.‏

جهت دریافت فایل  PDF کتاب ، اینجا را کلیک نمائید